FREE UK DELIVERY & FREE NICOTINE SHOTS ON SHORTFILLS!!!!!Psycho Shortfill Eliquid - 50Ml (Strawberry Lemonade)

Regular price £9.90

Strawberry Lemonade Eliquid.

50ml 0mg Shortfill.

COMES COMPLETE WITH FREE NICOTINE SHOT.